Educació Infantil 1r cicle (Llar d'infants)

Presentació

La nostra proposta educativa: els ambients d'aprenentatge

Els ambients d'aprenentatge representen una organització on l'infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys explorant segons els seus interessos i motivacions. És ell qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratégies per trobar les solucions davant de reptes i situacions que s'anirà trobant i l'adult es presenta com un guia i observador. 


Els ambients d'aprenentatge responen a una línia metodològica amb clars objectius que, més enllà de pensar en l'aula com el lloc principal per a l'aprenentatge, considera tots els espais de l'escola com a educatius, cada un segons les seves possibilitats i particularitats, i converteixen l'escola en un entorn viu. Per això, l'equip docent de primer cicle d'infantil ha  dissenyat propostes que tinguin en compte diferents àmbits, com poden ser el científic, l'artístic, el social, la foscor, el musical, etc.

 

"Els espais han de cobrir totes les necessitats que tenen els infants: a nivell físic i biològic, motriu, emocional, de comunicació, relació social i intel·lectual.”
Rosa M. Terradellas 

Horaris

  • Al matí hi ha servei de llar de 9:00 h a 12:00 h o de 9:00 h a 13:00 h.
  • A la tarda hi ha servei de llar de 15:00 h a 17:00 h.
  • Servei de menjador i migdiada de 13:00 h a 15:00 h.
  • Servei d'acollida al matí des de les 7:45 h.

Durada

La llar acull a nens i nenes des dels 4 mesos fins als 3 anys.

Galeria