Cultura digital

La cultura digital del centre són el conjunt d’accions, procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre. Comprèn els àmbits següents:

a) ACOLLIDA DIGITAL:

 

 

b) USUARIS I SEGURETAT

 

El centre proporciona un correu electrònic corporatiu amb contrasenya personal als docents, personal PAS i alumnat.

 

A les famílies se’ls dóna una contrasenya personal per accedir a la zona privada de la Intranet (CLICKEDU).

 

Els comptes estan supervisats per assegurar-ne l’ús responsable i educatiu. Els comptes de l’alumnat estan restringits al propi domini.

 

Google no recopila ni utilitza dades dels alumnes amb finalitats publicitàries.

L’oferta de serveis digitals constitueix un element molt important de l’engranatge del nostre centre educatiu.

 

S’ha dissenyat una nova Estratègia Digital de Centre on el treball amb els dispositius informàtics amb suport de plataformes digitals com Classroom i Moodle, agafarà molt de protagonisme. Aquestes eines ens acostaran a una formació integral per als nostres alumnes.

 

IMPORTANT! Consulteu la Normativa d’ús dels portàtils en aquest enllaç.

c) COMUNICACIÓ

 

El centre utilitza els següents mitjans/eines per a comunicar-se:

 

PÀGINA WEB CLICKEDU - www.escolajoan23.com 
TWITTER - @EscolaJoan23

INSTAGRAM - @escolaj23

FACEBOOK - https://www.facebook.com/escolajoan23

YOUTUBE - https://www.youtube.com/channel/UCMD2scBIAHJuo-w6uLLCRAA

MAIL CORPORATIU - XXXXXXX@escolajoan23.com