Familia

Joan Pascual Farré Villa
Director
jfarre@escolajoan23.com 

José Luis Espallargas Castro
Sotsdirector
jespallargas@escolajoan23.com 

José Antonio Pérez Gutiérrez
Administrador
jperez@escolajoan23.com

Miguel Jiménez Sánchez
Cap d'Estudis d'Infantil i Primària
mjimenez@escolajoan23.com 

Mª Ángeles Terrado Mola
Cap d'Estudis d'ESO i Batxillerat
mterrado@escolajoan23.com

Vicenç Ortega Sarlé
Cap d'Estudis de Formació Professional
vortega@escolajoan23.com

Montserrrat Hierro Pérrez
Responsable de Pastoral
mhierro@escolajoan23.com