Esperit

Cada curs té un lema que esdevé el fil conductor a través del qual intentem motivar i treballar cadascuna d’aquestes activitats.

Intentem que aquest lema sigui prou ampli com per poder acollir l’ampli ventall d’oferta pastoral de l’escola i, al mateix temps, donar la possibilitat d’aprofundir en el sentit cristià de tot allò que es fa.

El lema d’aquest curs 2019-20 és: Fes que hi vegi  

Presentat el 11 d’octubre de 2019, dia de San Joan XXIII, patró de la nostra Escola.

Lectura de l’evangeli de St. Mc 10,46-52
Guarició del cec Bartimeu
Arribaren a Jericó. Quan Jesús en sortí amb els deixebles i molta gent, el fill de Timeu, Bartimeu, cec i captaire, s'estava assegut vora el camí. Va sentir dir que passava Jesús de Natzaret i començà a cridar:
--Fill de David, Jesús, tingues pietat de mi!
Tothom el renyava perquè callés, però ell cridava encara més fort:
--Fill de David, tingues pietat de mi!
Jesús s'aturà i digué:
--Crideu-lo.
Ells van cridar el cec dient-li:
--Coratge! Aixeca't, que et crida.
Ell llançà el mantell, es posà dret d'una revolada i se'n va anar cap a Jesús. Jesús li preguntà:
--Què vols que faci per tu?
El cec respongué:
--Rabuni, fes que hi vegi.
Jesús li digué:
--Vés, la teva fe t'ha salvat.
A l'instant hi veié i el seguia camí enllà.