Safates d’experimentació

30 abril 2019
Categories: 
Infantil
Safates d'experimentació

Les safates d'experimentació proporcionen moltes oportunitats d'aprenentatges. Els traspassaments els ofereix coneixements sobre textures, densitats, mesures. Aprenentatges experimentals.

L'etapa d'educació infantil és el moment àlgid en l'aprenentatge dels nens. Moltes de les  connexions neurològics es creen en aquest moment. S'aprenen en aquestes edats, bàsicament, a través de l'experimentació així com de la repetició d'accions i de l'observació directa.

Les safates d'experimentació ofereixen, sens dubte, totes aquestes possibilitats. Diferenciar textures, densitats, mides. Els traspassaments donen a l'infant molta informació a través de la manipulació dels diferents elements naturals, cigrons, llenties, sorra, macarrons ...